; Samrongplan.com: แห่โกนกรุ (แห่ผ้าป่าเล็ก, ผ้าป่าครุเล็ก)

แห่โกนกรุ (แห่ผ้าป่าเล็ก, ผ้าป่าครุเล็ก)แห่โกนกรุ (แห่ผ้าป่าเล็ก, ผ้าป่าครุเล็ก)
วัดบ้านสำโรงพลัน จ.ศรีสะเกษ
14 เมษายน 2554
+ http://www.samrongplan.com +

บันทึกภาพ และตัดต่อนำเสนอโดย
นายประหยัด สุภาพ
http://prayad.supap.com

ไม่มีความคิดเห็น: