; Samrongplan.com: 04/28/11

แห่โกนกรุ (แห่ผ้าป่าเล็ก, ผ้าป่าครุเล็ก)



แห่โกนกรุ (แห่ผ้าป่าเล็ก, ผ้าป่าครุเล็ก)
วัดบ้านสำโรงพลัน จ.ศรีสะเกษ
14 เมษายน 2554
+ http://www.samrongplan.com +

บันทึกภาพ และตัดต่อนำเสนอโดย
นายประหยัด สุภาพ
http://prayad.supap.com

โรงทานเพื่อบ้านเกิด และ สำนึกรับบ้านเกิด สำโรงพลัน



โครงการ โรงทานเพื่อบ้านเกิด และ สำนึกรับบ้านเกิด สำโรงพลัน
ณ ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ บ้านสำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
14 เม.ย. 2554

+ http://www.samrongplan.com +

ฟุตซอล (Futsal) สำโรงพลัน 2554



ฟุตซอล (Futsal) สำโรงพลัน 2554
ณ สนามวัดบ้านสำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
14 เม.ย. 2554

+ http://www.samrongplan.com +